Waterkracht omvat een breed scala van zeer diverse manieren om elektriciteit op te wekken uit water. Blue Energy Concepts richt zich met name op de toepassing van innovatieve laag verval waterkracht in energiedijken, offshore getijdenenergie, rivieren energie en golf energie. Daarnaast wordt gezocht naar complementerende toepassingen op het gebied van wind en zonne-energie en energieopslag.