Blue Energy Concepts streeft het People-Planet-Prosperity principe na en is van mening dat waterkracht alleen duurzaam kan zijn als het op de juiste manier wordt ontworpen, gebouwd en beheerd. Hierbij dient goed rekening te worden gehouden met sociale en ecologische bezwaren. Deze bezwaren betreffen doorgaans de impact op vissterfte en vismigratie, het leefgebied van wilde dieren, fauna, de waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid, morfologie, recreatieve voordelen, en in het geval van waterkrachtfaciliteiten met grote reservoirs, ook broeikasgasemissie en verplaatsing van de bevolking.

Om deze redenen moeten sociale en milieueffectrapportages worden uitgevoerd als onderdeel van de vergunningverlening voor de constructie. Maar daarnaast is Blue Energy Concepts van mening dat er goede monitoring- en toezichtfuncties moeten zijn. Dit is waarom Blue Ocean Energy zich bij projecten zal concentreren op het onderhouden van lokale netwerken, het gebruik van lokale aannemers en materialen en het versterken van een gevoel van lokaal eigenaarschap. Dit zal banen, inkomen en verantwoording genereren die een positieve weerslag zullen hebben op zowel het project als Blue Energy Concepts.