Wind-energie is een volwassen industrie. Onshore en offshore windprojecten worden voor een kostprijs gerealiseerd die gelijk of zelfs lager ligt dan de kostprijs van fossiele energiecentrales. Helaas kent de technologie ook een groeiende weerstand, waarbij met name wordt gewezen op de verstoring van het landschappelijk aangezicht en de invloed daarvan op de woningwaarde, de slagschaduw van de wieken, de generatie van laagfrequent geluid, en de invloed op de sterfte van vogels en vleermuizen.

Blue Ocean Energy respecteert deze argumenten en maakt zich sterk voor oplossingen door nieuwe concepten, met nieuwe of bestaande technologie, die deze argumenten beantwoorden.