De onbalans op de elektriciteitsmarkt is groot. Netbeheerders hebben de verantwoordelijkheid om vraag en aanbod op ieder moment op elkaar af te stemmen. In het verleden was dit al een enorme klus; in deze transitieperiode met nieuwe en veel kleinschalige energieproductie is dat proces nog complexer geworden.

Tot nu heeft de netbeheerder dit op kunnen lossen door enkele elektriciteitscentrales ‘op afstand’ te sturen, op basis van de vraag. Met de relatief stabiele productie van gas-, kolen- en kerncentrales was dat redelijk goed te managen. Het leverde echter ook inefficiëntie op van deze gestuurde centrales. De inefficiëntie neemt in deze transitieperiode toe, waardoor emissies en kosten oplopen. Energieopslag wordt daarom dé economische en milieuvriendelijke oplossing.

De ontwikkeling van energieopslagsystemen heeft een vlucht genomen, met oplossingen als batterijen (chemische oplossing), waterbuffering, vliegwielen, Power2Gas en Power2Liquids. Alle varianten hebben hun specifieke voor- en nadelen en bevinden zich in hun eigen ontwikkelingsfase. Blue Energy Concepts zet haar expertise op dit gebied graag in; zowel met bestaande technieken als met nieuwe technologieën.