Een energiedijk combineert een waterkering met energieopwekking uit getijdenverschil. Het is een onshore civiele constructie met een goede toegankelijkheid vergeleken met offshore locaties voor energieopwekking, en is hierdoor significant goedkoper te installeren en te onderhouden. Door de getijdenwerking wisselt de stroming van richting al naar gelang het tij, en worden bi-directionele turbines toegepast.

Dit stelt speciale eisen aan de toepasbare turbines. Deze dienen voor beide stromingsrichtingen en het heersende verval te worden geoptimaliseerd om de elektrische opbrengst te maximaliseren. Het verval is, afhankelijk van de locatie, veelal beperkt tot 15 meter, en in Nederland zelfs tot ongeveer 4 meter. Tevens dienen deze turbines bestand te zijn tegen het zeewaterklimaat, en fysiek compact te zijn. Gedwongen stroming turbines zijn door een geringere omvang, bij de hogere stroomsnelheden dan in open zee, beter inpasbaar zijn dan vrije stroming turbines van hetzelfde vermogen. En door een juist gedwongen stroming ontwerp kan middels de waterkrachtcentrale tevens de water management functie van de waterkering worden verbeterd. In de afgelopen jaren zijn verschillende innovatieve visvriendelijke turbines ontwikkeld die aan bovenstaande eisen voldoen en zijn veel locaties voor energiedijken geïdentificeerd.

Als voorbeeld, door de Deltawerken vestigden in 1974 de Nederlandse de reputatie als wereldwijde experts in watermanagement. Onderdeel van de Deltawerken zijn de Brouwersdam en de Grevelingendam. Met de komst van deze waterkeringen verdween echter ook de getijdenwerking in het afgesloten Grevelingenmeer, waardoor het zuurstofgehalte sterk daalde met een grote ecologische impact. Door een energiedijk te realiseren bij de Brouwersdam, kan de getijdenwerking worden hersteld. Een wereldwijde primeur: een waterkering met een innovatieve demonstratieopstelling van getijdenenergie die, het met behoud van de veiligheid, enerzijds het watermanagement en de waterkwaliteit verbeterd, en anderzijds een vermogen van 100 MW levert om 100.000 huizen van elektriciteit te voorzien.

Met het juist ontwerp en de juiste turbines is het goed mogelijk om dit met een geringe ecologische impact te realiseren; een hoge dierveiligheid, geen broeikasgas uitstoot, en een verbeterde morfologie.