Zonne-energie (PV- photo voltaïcs) geniet inmiddels zeer grote belangstelling. In Nederland groeit het aantal projecten gestaag; zowel kleine (individuele) als grote (veelal coöperatieve) projecten. Dat is logisch, want de projecten zijn in het bestaande belastingklimaat zeer rendabel. In het buitenland, met name in de zonnige gebieden, is dat nog beter. Projecten met een kostprijs van elektriciteit van minder dan $3 cent per kWh worden al gerealiseerd. De technologieën zijn behoorlijk uitontwikkeld, vaak worden technologieën op kleine schaal geoptimaliseerd.

Er zijn echter ook nieuwe baanbrekende ontwikkelingen in deze markt. Blue Ocean Energy is voor deze ontwikkelaars een interessante en betrouwbare partner om de technologie op een professionele manier naar commerciële fase te brengen.