Energie uit rivieren is reeds decennia in beeld. Dit concept van waterkracht is het oudst én wereldwijd het meest toegepast in de vorm van stuwdammen en zowel oude als moderne watermolens. Een nadeel van de conventionele technieken is de ecologische impact: de vis-vriendelijkheid van de turbines is meestal niet conform de eisen van tegenwoordig, de aanleg van installaties gaat soms gepaard met aanzienlijke vernieling van de omgeving, en de sociale en ecologische impact van een stuwmeer stroomopwaarts en stroomafwaarts is groot. Moderne innovatieve rivier-installaties kunnen hierop inspelen. Hieronder vallen ook kleine, mini en micro waterkracht installaties.

Een stuw in de rivier de Oude IJssel bij Doesburg schept bijvoorbeeld de ideale condities voor een innovatieve vis-vriendelijke waterkrachtcentrale. Met genoeg vermogen om 500 huishoudens van stroom te voorzien uit het geringe aanwezige verval.

Een concept dat in bergachtig gebied, en dus meer verval, wordt toegepast is run-of river waterkracht. Hierbij vindt weinig of geen wateropslag plaats. Door het ontbreken van een stuwmeer is de impact op bewoners in de omgeving zeer gering, vindt geen uitstoot van broeikasgassen plaats, en – indien juist ontworpen, gebouwd en beheert – is de invloed op flora en fauna minimaal.

Meerdere kleine (run-of river) waterkrachtcentrales kunnen worden gecombineerd in een trapsgewijze (cascade) configuratie. Op deze manier zijn, zelfs bij een zeer groot verval, een stuwdam en stuwmeer niet nodig, en kunnen bijbehorende negatieve invloeden op mens en milieu worden voorkomen.

Blue Ocean Energy heeft de kennis en het netwerk van partners om moderne rivierprojecten op rendabele wijze te ontwikkelen.