Getijdenstromen in open zeeën bevatten continue een grote hoeveelheid energie. Deze energie wordt op dit moment vooral gewonnen in oceaan gebieden waar het water snel stroomt. Bijvoorbeeld bij een engte tussen twee (ei)landen zoals de Atlantische kusten van het Verenigd Koninkrijk (Wales, Schotland), Frankrijk (West Normandië), of bij Canada.

In tegenstelling tot de situatie bij energiedijken is er veel fysieke ruimte voor de plaatsing van (zeer) grote vrije stroming turbines. Deze turbines worden nu voornamelijk in Frankrijk en Verenigd Koninkrijk ontwikkeld en gedemonstreerd. Alternatieve technologieën en oplossingen komen echter in hoog tempo op.

Offshore projecten zijn lastig toegankelijk en vereisen de inzet van specialistische vaartuigen en apparatuur waardoor installatie en onderhoud zeer kostbaar zijn. Hierdoor komen alleen ver doorontwikkelde robuuste turbines en systemen die failsafe zijn voor deze toepassing in aanmerking.  

Blue Ocean Energy heeft de maritieme expertise en de hands-on ervaring om dergelijke projecten te ontwikkelen. Van het scouten van technologieën en projectlocaties, verification & validation van relevante technologieën, betrouwbare haalbaarheidsanalyses inclusief uitgebreide risicoanalyses, tot en met compleet gefinancierde business cases.