Blue Ocean Energy hecht grote waarde aan het beschikbaar stellen van informatie over duurzame waterkracht en andere vormen van hernieuwbare energie. De afgelopen jaren zijn talloze document verzameld en deze worden gedeeld met geïnteresseerden.

Indien u documenten wil delen, stuur deze dan aan info@blue-energy-concepts.nl.